Jezici
koje nudimo

ENGLESKI,
NJEMAČKI,
HRVATSKI,
FRANCUSKI,
TALIJANSKI,
RUSKI,
POLJSKI,
UKRAJINSKI,
ŠPANJOLSKI,
NIZOZEMSKI,
SLOVAČKI,
ČEŠKI,
KINESKI,
JAPANSKI ...

Pismeno prevođenje

Stručni prijevodi

 • tekstovi zakona, pravni dokumenti
 • tehnički materijali, troškovnici, uputstva za uporabu
 • sažeci, stručni članci, konferencijski govori
 • tekstovi s područja humanističkih, prirodoslovnih, ekonomskih i kibernetskih znanosti
 • tekstovi s područja politike, turizma, sporta i drugi.

Prijevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično.

 • reprezentativni materijali za sajmove i izložbe
 • marketinški tekstovi
 • prijevodi internetskih stranica
 • poslovna pisma
 • prezentacije u powerpointu
 • dokumenti za službene i privatne svrhe.

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisano prevođenje, uz ovjeru sudskog tumača, obavljaju prevoditelji koje je nakon položenog ispita iz poznavanja zakonskih propisa i terminologije Ministarstvo pravosuđa ovlastilo da svojom izjavom, pečatom i potpisom jamče istovjetnost prijevoda i originala.

Prisustvo sudskih tumača neophodno je u državnim institucijama i ministarstvima prilikom potpisivanja ugovora, na vjenčanjima i u sličnim prilikama.

 • ugovori
 • certifikati
 • osobni dokumenti
 • svjedodžbe, potvrde, diplome
 • izvodi iz registra
 • ovlaštenja i punomoć
 • policijski izvještaji
 • liječnički nalazi...

Književno-umjetnički tekstovi

 • romani, pripovijetke, eseji
 • književne kritike
 • beletristika
 • znanstveno-popularni i popularni tekstovi
 • dramski, glazbeni, filmski tekstovi
 • turistički vodiči

Izračun cijene i rok dostave prijevoda